Starta Hong Kong Limited

Starta Hong Kong Limited Både fysisk och juridisk person kan starta ett Hong Kong Limited på ett par dagar. Enkel procedur att registrera ett bolag i Hong Kong. Inga minimikrav för aktiekapital. Engelskan är det officiella språket och all rapportering och viktig...

Sätesadress i Hong Kong

Sätesadress i Hong Kong för HK Limited Ett Hong Kong Limited måste ha en sätesadress i Hong Kong! En sätesadress, kallas för Registered Office, eller Virtual Office Services, detta är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv. Sätesadress...