Sätesadress i Hong Kong för HK Limited

Ett Hong Kong Limited måste ha en sätesadress i Hong Kong!
En sätesadress, kallas för Registered Office, eller Virtual Office Services, detta är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv.

Sätesadress – Virtual Office Services

Virtuellt kontor som inkluderar eftersändning av post, ett unikt telefonnummer som besvaras av en receptionist i ert företagsnamn och ett unikt faxnummer.
1. Vi svarar i telefon med ditt BOLAGSNAMN, eller en auto vidarekoppling till förvalt mobil-, eller annat telefonnummer.
2. Faxmottagning och vidarebefordran till en angiven e-postadress
3. Posthantering med gratis vidarebefordran veckovis till önskad adress, oavsett land eller en säker förvaring i Hong Kong där du då kan hämta upp din post.

Avtal om sätesadress i Hong Kong

Virtual Office Services. Tecknas på 6 eller 12 månader.
Sätesadressen kan fritt användas. Exempelvis på bolagets hemsida, visitkort, vid korrespondens osv.

Kontakta Hong Kong bolag

Kontakta HK bolag för en specifikation av varierande tjänster för en sätesadress i Hong Kong