Starta Hong Kong Limited

Både fysisk och juridisk person kan starta ett Hong Kong Limited på ett par dagar.
Enkel procedur att registrera ett bolag i Hong Kong. Inga minimikrav för aktiekapital. Engelskan är det officiella språket och all rapportering och viktig information är på engelska. Hong Kong är en av världens mest etablerade och pålitliga finansiella centra. Ekonomin i Hong Kong anses vara en av de friaste i världen (Index of Economic Freedom) därför är det en utmärkt jurisdiktion att starta ett offshore bolag.

Krav för att registrera Hong Kong Limited

Bolagssekreterare: Alla HK bolag måste anmäla en sekreterare.
Antingen en person som är medborgare i Hong Kong, eller ett annat företag i Hong Kong.
Bolagssekreteraren har som uppgift att bland annat hålla reda på samt skicka in företagets årsrapporter och annat till myndigheter.
Registered Office: Ett Hong Kong bolag måste ha en fysisk adress i Hong Kong.
En bolagsadress, kallas för Registered Office, som är bolagets officiella adress gentemot myndigheter, banker, kunder osv.

  1. Minst en aktieägare
  2. Minst en direktör
  3. En bolagssekreterare
  4. Registered Office, bolagsadress i Hong Kong
  5. Minsta tillåtna aktiekapitalet 1 HKD

Lagligt och legitimt med Hong Kong Limited

Det är fullt lagligt och legitimt, det är varje persons rättighet att starta upp ett bolag där var förutsättningarna och ens ändamål för affärsverksamheten passar bäst. Bl.a. underlättar det betydligt om du bedriver någon handel med exempelvis Kina.

Komplett registrering av Hong Kong Limited

Vilket även inkluderar, bolagssekreterare, sätesadress för bolaget, hjälp med bankkonto till bolaget osv.
Pris för att registrera ett Hong Kong Limited:
* Du bör räkna från $1.600 allt beroende på vilka tilläggstjänster du väljer.
* Du behöver inte var på plats för att registrera ett bolag i Hong Kong.
* Däremot måste du vara på plats för att öppna bankkonto, du får även hjälp med den processen.
* För specificerad information, besök Hong Kong Limited!