Innan du kontaktar oss

kontoproblem

Företags- och personkonto

Vår verksamhet består i att hjälpa till med konkreta lösningar på specifika problem. Desto fler detaljer du ger desto mera meningsfullt blir svaret.

Att få ett bankkonto är en mycket efterfrågad service som vi tillhandahåller. Vi återger endast information och vägledning om ekonomiska lösningar.

Telefon tid: 10.00 – 14.00 – Vi besvarar endast konkreta frågor