BR-EU logga

Starta lagerbolag i Sverige

Ett lagerbolag är ett vilande aktiebolag som är bildat i förväg för att en köpare snabbt ska få tillgång till ett organisationsnummer.
Bolaget är av standardtyp och lagerbolaget aktiveras med verksamhet (generalfullmakt) av den/de som köper bolaget.
Nyregistrerade aktiebolag på lager, därför kallas det för lagerbolag.
Aktiebolag är ett företag där delägarna, aktieägarna inte har ett personligt ansvar för företagets skulder.
Krav aktiekapital på 25.000 kr Du ska betala in aktiekapitalet till banken.
Efteråt skickas bankintyget till Bolagsverket

Fördel Lagerbolag

Fördelen med att köpa ett färdigt lagerbolag är att bolaget redan finns och har ett eget organisationsnummer.
Verksamheten kan rent juridiskt börja fungera direkt och du kommer igång omedelbart.
Du blir ägare av bolaget från avtalsdagen, den dagen de tar emot beställningen.

Svensk flagga

Flera företagsformer

Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag
eller enskild firma